edsm.pl

Blog tematyczny o społeczeństwie, sztuce, edukacji

Edukacja

Jak piszemy: obydwu czy obydwóch?

Jak piszemy: obydwu czy obydwóch?

Poprawna polszczyzna bywa niełatwym łupem dla wielu z nas. Często popełniamy błędy gramatyczne, które mogą wpłynąć na naszą komunikację i wydźwięk przekazu. Jednym z takich zagadnień jest właściwe używanie formy „obydwu” i „obydwóch”. W tym artykule wyjaśnimy, kiedy i jak poprawnie stosować te dwie formy, aby uniknąć powszechnych błędów.

1. Obydwu – forma dopełniacza

Forma „obydwu” jest formą dopełniacza liczby mnogiej, używaną w odniesieniu do rzeczowników, które występują w liczbie mnogiej. Przykłady:

  • Spotkałem obydwu braci na ulicy.
  • Zaprosiłem obydwu kolegów na przyjęcie.

W tych przykładach „obydwu” jest używane do określenia dwóch konkretnych osób (braci, kolegów) i jest formą dopełniacza liczby mnogiej.

2. Obydwóch – forma dopełniacza z przyimkiem

Forma „obydwóch” również jest formą dopełniacza liczby mnogiej, jednak jest stosowana w połączeniu z przyimkiem „z”. Przykłady:

  • Rozmawiałem z obydwoma siostrami.
  • Podzieliliśmy się obydwoma miejscami na scenie.

W tych przykładach „obydwóch” jest używane razem z przyimkiem „z” do określenia dwóch konkretnych osób lub rzeczy.

Jak unikać błędów?

Aby uniknąć błędów w użyciu formy „obydwu” i „obydwóch”, zaleca się:

  1. Uważne czytanie i pisanie: Przy pisaniu tekstów lub przekazywaniu informacji zwracajmy uwagę na to, czy używamy odpowiedniej formy w kontekście.
  2. Ćwiczenia gramatyczne: Regularne wykonywanie ćwiczeń gramatycznych i przypominanie sobie zasad poprawnego użycia form „obydwu” i „obydwóch” pomaga w utrwaleniu wiedzy.
  3. Konsultacja z gramatykiem: W razie wątpliwości, warto skonsultować się z nauczycielem lub specjalistą ds. języka polskiego, aby uzyskać klarowne wyjaśnienie.

Podsumowanie

Odpowiadając na pytanie „obydwu czy obydwóch”, możemy stwierdzić, że obie te formy są poprawne, ale używane w różnych kontekstach. „Obydwu” jest formą dopełniacza liczby mnogiej, używaną bez przyimka, podczas gdy „obydwóch” jest stosowane w połączeniu z przyimkiem „z”. Ważne jest, aby stosować te formy zgodnie z kontekstem, aby zachować poprawność gramatyczną w naszym piśmiennictwie i mówieniu.

Udostępnij