Strona główna
Społeczeństwo
Tutaj jesteś
Społeczeństwo znaki drogowe

Jak oznaczyć zakaz ruchu pieszych?

Data publikacji 1 czerwca 2024


W infrastrukturze publicznej jest wiele miejsc, w których ruch pieszych jest niedozwolony. Wtedy na drodze zauważymy odpowiednie oznaczenia, które zostały przygotowane przez zarządcę konkretnej drogi lub terenu. A zatem w jaki sposób oznaczyć zakaz ruchu pieszych? Przejrzyj poradnik i dowiedz się, gdzie należy ustawić znaki zakazu ruchu pieszego. 

Jak przebiega prawidłowe oznaczenie miejsca z zakazem ruchu pieszych?

Zarządcy dróg lub terenu np. parkingu są zobligowani do tego, aby umieszczać znaki zakazu zgodnie z regulacjami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach[1].

Do prawidłowego umieszczenia tego znaku drogowego potrzebne są takie elementy, jak:

  • konstrukcja wsporcza,

  • uchwyty mocujące znak,

  • narzędzia drogowe pozwalające na stabilny montaż konstrukcji ze znakiem w podłożu.

W praktyce znak B-41 zamówiony ze sklepu internetowego ZnakiDrogowe24 może być umiejscowiony zarówno bezpośrednio przez zarządcę, jak i inny podmiot, który podjął się zlecenia umiejscowienia znaku zakazu ruchu pieszych w danym miejscu infrastruktury drogowej.

Co oznacza znak B-41 – Zakaz ruchu pieszych?

Znak drogowy zakazujący ruchu pieszych to jeden z wielu oznaczeń drogowych z kategorii znaków zakazu. Ustawa o znakach i sygnałach drogowych wskazuje, że ruch pieszych na terenie za znakiem jest całkowicie zabroniony[2].

Znak B-41 stosuje się w celu wyłączenia pieszych z drogi.  Tego typu znaki drogowe najczęściej są stosowane w miejscach, gdzie warunki pogodowe lub infrastruktura uniemożliwia swobodne i bezpieczne przechadzanie się pieszych wzdłuż jezdni. 

Jeśli odpowiadasz za utrzymanie bezpieczeństwa w ruchu lądowym lub zarządzasz konkretnym odcinkiem drogi, możesz zamówić znak B-41 i wiele innych oznaczeń w sklepie internetowym ZnakiDrogowe24.

Warto wiedzieć, że ten znak obejmuje zakazem wyłącznie tę stronę drogi, po której jest umieszczony. W przypadku obowiązywania zakazu ruchu pieszych w obydwu kierunkach konieczne jest umiejscowienie znaku zakazu po obu stronach drogi.

W jakich miejscach stosuje się znak zakazu B-41?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami znak drogowy B-41 należy umieszczać w takich miejscach, jak:

  • drogi posiadające wydzielony pas poza koroną drogi dla pieszych, rowerów, gdzie pojawia się możliwość obsługi ruchu pieszego poza pasem drogowym,

  • na nowych odcinkach dróg i obwodnicach, czyli wszędzie tam, gdzie infrastruktura drogowa nie jest przystosowana do ruchu pieszego.

Warto też zaznaczyć, że znaki zakazu tego typu można umiejscowić też w miejscach, gdzie ciąg pieszych jest czasowo wyłączony z użytku np. w wyniku remontu drogi lub innych robót budowlanych prowadzonych w okolicy.

[1] https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20032202181

[2]  https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190002311/O/D20192311-c1.pdf

Artykuł sponsorowany

Redakcja edsm.pl

Nasza redakcja skupia się na pięciu kluczowych obszarach: Dom, Edukacja, Społeczeństwo, Sztuka i Technologia, oferując treści zróżnicowane, pouczające i inspirujące.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Jesteś zainteresowany reklamą?